Ponovo svi u školskim klupama

OD PONEDELJKA 21. FEBRUARA NASTAVA NEPOSREDNO U ŠKOLI ZA SVE UČENIKE
Na osnovu dopisa MPNTR od 18. februara i odluke Tima za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola nastava u narednoj sedmici (ponedeljak 21. februar – petak 25. februar) odvijaće se po I modelu – neposredne nastave u školi za sve učenike.
Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, karakteristike omikron soja SARSCoV2 virusa, OBAVEZNA je upotreba zaštitnih maski za sve zaposlene, učenike i treća lica za sve vreme tokom boravka u školi. Nošenje zaštitnih maski je obavezno od momenta ulaska u školsko dvorište.
Učenici koji pripadaju sledećim kategorijama ne prisustvuju nastavi:
– učenici koji boluju od COVID-19 ili kod kojih se postavi sumnja na COVID-19 u periodu koji odredi lekar;
– Učenici koji su označeni kao bliski kontakti SARS-CoV-2 pozitivnih osoba i kojima je izrečena mera karantina u kućnim uslovima.